Algemene voorwaarden

Als lid van Bovag hanteren wij, Autobedrijf Jan van Poppelen, bij al haar transacties
de Algemene voorwaarden van de Bovag.

Algemene voorwaarden Bovag Autobedrijven particulier.

Deze Algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten
tussen leden en de Bovag Autobedrijven en kopers of opdrachtgevers niet handelde
in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met betrekking tot koop, reparatie en
onderhoud van auto’s onderdelen en toebehoren daarvoor.

https://www.bovag.nl/BovagWebsite/media/BovagMediaFiles/Downloads/Garantie%2 0en%20voorwaarden/BOVAG-Autodealers-en-BOVAG-OnafhankelijkeAutobedrijven-(particulier)-1-2-2018.pdf

Algemene voorwaarden Bovag autobedrijven zakelijk.

Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot
koop, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor,
gesloten tussen leden van Bovag Autodealers en kopers of opdrachtgevers
uitsluitend handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

https://www.bovag.nl/BovagWebsite/media/BovagMediaFiles/Downloads/Garantie%20en%20voorwaarden/Voorwaarden-auto-zakelijk-drukbestand-DEF.pdf